Αποτέφρωση

Κατά την αποτέφρωση, πραγματοποιείται καύση της σορού εντός ειδικά διαμορφωμένου κλιβάνου. Η τελετή πραγματοποιείται είτε λόγω επιθυμίας του αποθανόντος είτε των πλησιέστερων συγγενών του, για θρησκευτικούς , πολιτικούς, υγειονομικούς λόγους ή και λόγω απλής προτίμησης. Προς το παρόν διεξάγεται σε χώρες του εξωτερικού και για τη χώρα μας, οι συγκεκριμένες τελετές πραγματοποιούνται στη Βουλγαρία.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με Προεδρικό Διάταγμα της 15ης Μαρτίου του 2006, η χώρα μας ακολούθησε τη νομοθεσία των υπολοίπων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αποτέφρωση, προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα καύσης νεκρών, με την προϋπόθεση να υπάρχει προηγούμενη ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωση του θανόντος για την σχετική επιθυμία του ή αντίστοιχη δήλωση συγγενών του, εξ αίματος ή εξ-αγχιστείας, έως και τέταρτου βαθμού.

Η μεταφορά της σορού

Διαθέτουμε πλήρη στόλο οχημάτων καθώς και έμπιστο προσωπικό για να διασφαλίσουμε ότι η μεταφορά πραγματοποιείται με σεβασμό και επαγγελματισμό, γρήγορα και με ασφάλεια, αφαιρώντας κάθε αγωνία από τους συγγενείς και αγαπημένους του εκλιπόντος. Είμαστε παρόντες κατά τη συντήρηση και μεταφορά της σορού μέχρι και τη στιγμή της αποτέφρωσης.

Ο άνθρωπος στο επίκεντρο

Στον Οίκο Τελετών ΜΕΓΡΕΜΗΣ προκειμένου να πραγματοποιήσουμε οποιαδήποτε επιθυμία, αναλαμβάνουμε την μεταφορά της σορού στη Βουλγαρία, την επίβλεψη της αποτέφρωσης και φυσικά την συνοδεία και καθοδήγηση της οικογένειας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Στεκόμαστε επάξια στο πλευρό σας, αναλαμβάνοντας όλη την οργάνωση και προσφέροντας σας την συμπαράσταση που χρειάζεστε.

Call Now Button