Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

Όροι Χρήσης

1. Η επιχείρησή μας προσφέρει τις υπηρεσίες της και ενημερώνει τους επισκέπτες του παρόντος ιστότοπου υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους οι επισκέπτες /τριες /χρήστες/τριες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να προβούν σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων/υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχονται πλήρως. Η χρήση συνεπάγεται την αποδοχή των όρων αυτών.

2. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του site υπόκειται στις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, όπως και το Νόμο 2774/1999 και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Σε κάθε περίπτωση το site διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. η χρήση/επίσκεψη συνεπάγεται αποδοχή των όρων αυτών. Η επιχείρηση σέβεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία μας παρέχετε, συμπεριλαμβανομένου και παρόμοια του ονόματος σας, της διεύθυνσης σας, του τηλεφώνου σας, και του e-mail σας, δεν θα ανακοινωθούν, πωληθούν ή ενοικιαστούν σε οποιοδήποτε εκτός της εταιρείας ή εξουσιοδοτημένους εταίρους και μεταπωλητές της. Η επιχείρηση ή κάποιος από τους εργαζομένους της, μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα ή τις σχετικές υπηρεσίες της. Δεν πωλούμε, ενοικιάζουμε ή δανείζουμε τη λίστα των συνδρομητών μας σε τρίτα πρόσωπα. Μπορεί περιστασιακά να αναθεωρούμε την τακτική μας, αλλά σε καμία περίπτωση οι αλλαγές δεν μειώνουν την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων των επισκεπτών μας. Θα αναρτούμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην τακτική μας σε αυτό το μέρος έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντοτε τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε, το τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες και κατά πόσον ή όχι θα τις γνωστοποιήσουμε σε τρίτα πρόσωπα.

3. Το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας διατίθεται αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Κάθε πληροφορία προστατεύεται από δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, με την επιφύλαξη παντός άλλου δικαιώματος. Κάθε δικαίωμα επί παντός είδους περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στην επιχείρηση. Απαγορεύεται κάθε αναπαραγωγή, τροποποίηση, παρουσίαση, διανομή, μετάδοση, αναμετάδοση μέσω της τεχνολογίας ‘framing’, δημοσίευση, πώληση ή χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου για οποιονδήποτε σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εταιρίας. Απαγορεύεται από οποιονδήποτε τρίτο και με οποιονδήποτε τρόπο η εμπορική εκμετάλλευση της ιστοσελίδας.

4. Η επιχείρηση προσπαθεί και φροντίζει να εξασφαλίσει ότι κάθε πληροφορία που παρέχεται στη παρούσα ιστοσελίδα είναι ακριβής, πλήρης και επίκαιρη. Παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται αλλά και δεν ευθύνεται για την ακρίβεια, τη πληρότητα και την επικαιροποίηση των πληροφοριών.

5. Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να μετατρέπει και να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, γραφικών, κειμένων, υπερσυνδέσμων και αναφορών σε άλλους δικτυακούς τόπους) καθώς και τους όρους χρήσης, οποτεδήποτε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση.

6. Για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών/χρηστών, ορισμένοι υπερσύνδεσμοι ή αναφερόμενοι δικτυακοί τόποι στην παρούσα ιστοσελίδα δύναται να οδηγήσουν σε δικτυακούς τόπους τρίτων μερών, οι οποίοι μπορούν να αναγνωριστούν από το όνομα του τομέα τους. Η επιχείρηση δεν έχει εξετάσει το περιεχόμενο τους και για αυτό το λόγο δεν εγγυάται την ακρίβεια, αξιοπιστία, πληρότητα ή αλήθεια οποιασδήποτε πληροφορίας σε δικτυακούς τόπους συνδεόμενους με υπερσυνδέσμους ή άλλους αναφερόμενους δικτυακούς τόπους. Η επιχείρηση δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο δικτυακών τόπων τρίτων μερών συνδεόμενων με υπερσυνδέσμους ή άλλους αναφερόμενους δικτυακούς τόπους.

7. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τους παρόντες όρους ή την παρούσα ιστοσελίδα αποκλειστικά αρμόδια θα είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Τρίπολης.

8. Άδεια για τη χρήση όλων των εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων των επίσημων εγγράφων, των δελτίων τύπου και των συχνών ερωτήσεων (συγκεντρωτικά “Έγγραφα”), από το συγκεκριμένο server (“Server”) δίνεται, εφόσον: (1) η ειδοποίηση δικαιώματος δημιουργού που δίνεται παρακάτω εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα των Εγγράφων συνοδευόμενη από τη φράση “Επαναχρησιμοποιημένο με Άδεια”, (2) Έγγραφα από τον Server μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για ενημερωτική, μη-εμπορική ή προσωπική χρήση, (3) τα Έγγραφα δεν θα χρησιμοποιηθούν, παρουσιαστούν, αντιγραφούν, εκτεθούν, αναρτηθούν σε κανέναν υπολογιστή δικτύου ή γνωστοποιηθούν σε οποιοδήποτε μη σφραγισμένο μέσον, και (4) τα Έγγραφα δεν έχουν τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο. Οποιαδήποτε χρήση των Εγγράφων για λόγους διαφορετικούς από τους επιτρεπτούς απαγορεύεται δια νόμο, και μπορεί να οδηγήσει σε αυστηρές πολιτικές και ποινικές κυρώσεις. Οι παραβάτες θα διωχθούν δικαστικά. Τα έγγραφα όπως ορίσθηκαν παραπάνω δεν συμπεριλαμβάνουν το σχεδιασμό ή τη δομή του ιστότοπου της εταιρίας ή οποιοδήποτε άλλο Web Site το οποίο ανήκει, διευθύνεται, έχει άδεια ή ελέγχεται από την εταιρία. Τα στοιχεία των Websites προστατεύονται από trade dress και άλλους νόμους και δεν μπορεί να αντιγραφεί ή μιμηθεί εξ ολοκλήρου ή εν μέρει. Κανένα λογότυπο, γραφικό, ήχος ή εικόνα από οποιοδήποτε Website δεν μπορεί να αντιγραφεί ή να αναμεταδοθεί εκτός αν έχει χορηγηθεί γραπτή άδεια από την εταιρεία.

9. Η επιχείρηση και/ή σχετικοί προμηθευτές της δεν κάνουν αντιπροσώπευση για την καταλληλότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά τα οποία δημοσιεύονται σε αυτό τον server για κανένα λόγο. Όλα τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά δίνονται ‘’όπως είναι’’ χωρίς καμία εγγύηση. Η επιχείρηση και/ή σχετικοί προμηθευτές της, γι’ αυτό το λόγο αρνούνται όλες τις εγγυήσεις και τους όρους σε σχέση με τις πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των συνεπαγόμενων εγγυήσεων και των όρων της εμπορευσιμότητας, αρμοδιότητας για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό, τίτλου και μη-καταπάτησης.

10. Τα έγγραφα και τα σχετικά γραφικά που δημοσιεύονται στον Server μπορεί να περιέχουν τεχνικές ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η επιχείρηση και/ή οι σχετικοί προμηθευτές της μπορεί να κάνουν καλυτερεύσεις και/ή αλλαγές στο προϊόν(τα) και/ή το πρόγραμμα(τα) τα οποία περιγράφονται σε αυτό το σημείο, οποιαδήποτε στιγμή. Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να κάνει αλλαγές σε οποιαδήποτε και σε όλες τις όψεις των Εγγράφων ή των σχετικών γραφικών του Server οποιαδήποτε στιγμή.

11. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η επιχείρηση και/ή οι σχετικοί προμηθευτές της να είναι υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε ειδικές, τυχαίες, έμμεσες η επακόλουθες ζημιές η οποιεσδήποτε ζημιές γενικότερα συνακόλουθες από απώλεια χρήσης, δεδομένων η συμφερόντων, είτε στην ενέργεια συμβολαίου, αμέλειας η άλλης επιζήμιας πράξης, η οποία προκύπτει από τη χρήση ή την λειτουργικότητα λογισμικού, εγγράφων, στην αποτυχία ή όχι της χορηγίας υπηρεσιών, ή πληροφοριών οι οποίες είναι διαθέσιμες στο server.

12. Οι σύνδεσμοι θα σας επιτρέψουνε την έξοδο σας από τον ιστότοπο της επιχείρησης. Τα Websites με τα οποία η επιχείρηση έχει συνδέσμους δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της και η επιχείρηση δεν είναι υπεύθυνη για τα περιεχόμενα τους ή οποιοδήποτε άλλο σύνδεσμο ο οποίος υπάρχει σε αυτά. Η επιχείρηση παρέχει σε εσάς αυτούς τους συνδέσμους για ευκολία, και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν σημαίνει υποστήριξη του Web Site από την επιχείρηση.

13. Η επιχείρηση χρησιμοποιεί τα e-mail που συλλέγονται μέσω του Web Site για να ανταποκριθεί στα αιτήματα σας για πληροφορίες σχετικά με τις επαγγελματικές μας υπηρεσίες, επενδύσεις, ευκαιρίες πρόσληψης, συμμαχίες και συνεταιρισμούς, επαφές με τα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες. Για να απαντήσουμε στις απαιτήσεις σας και να σας παρέχουμε περισσότερες πληροφορίες για αυτές τις υπηρεσίες χρειαζόμαστε κάποιες λεπτομέρειες – όπως το όνομα σας, το e-mail σας, την διεύθυνση ή το τηλέφωνο σας. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να σας ενημερώσουμε για επιπλέον προϊόντα και υπηρεσίες της εταιρείας για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρεστε. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους πληροφορίες με το να δηλώσετε την προτίμηση σας στην φόρμα αναζήτησης πληροφορίας όταν τη χρησιμοποιήσετε για να κάνετε μια αίτηση.

14. Όλες οι πληροφορίες που δίνονται στις φόρμες επικοινωνίας του website για επαγγελματικές υπηρεσίες, επενδύσεις, προσλήψεις, συμμαχίες και συνεταιρισμούς, επαφές με τα μέσα ενημέρωσης και πληροφορίες χρησιμοποιούνται ως εμπιστευτικές από το προσωπικό της επιχείρησής μας. Κανένα άτομο έξω από την επιχείρηση δεν πρόκειται να δει το όνομα σας ή άλλες προσωπικές πληροφορίες χωρίς την έγκριση σας. Δεν γνωστοποιούμε σε τρίτα πρόσωπα πληροφορίες σχετικά με τις επισκέψεις των χρηστών στο website ή άλλες προσωπικές πληροφορίες που μπορεί να μας έχουνε δοθεί.

Φροντίδα με Σεβασμό - Τελετή με Αξιοπρέπεια - Άνθρωποι με Εμπιστοσύνη. Το Γραφείο Τελετών Μεγρέμης Λειτουργεί από το 1993 με έδρα την Τρίπολη Αρκαδίας

Ώρες Λειτουργίας

  • Καθημερινές
    24 ώρες / 24ωρο
  • Σάββατο
    24 ώρες / 24ωρο
  • Κυριακή
    24 ώρες / 24ωρο

Επικοινωνία

2o χλμ. Τρίπολης – Τεγέας

Νεομάρτυρος Δημητρίου 15, Τρίπολη

271 023 7190