Μετά βαθυτάτης ὀδύνης ἀγγέλλομεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῡ
σεπτοῡ ἡμῶν πνευματικοῡ πατρός, συζύγου, πατρός, ἀδελφοῡ καί θείου

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΑΦΑΡΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
«ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ»
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΕΤΩΝ 76

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτοῦ θά ψαλῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἁγίας Βαρβάρας Τριπόλεως
τό Σάββατον 30 Ἰανουαρίου 2021 καί περί ὣραν 1:30 ἀπογευματινήν.
Ἡ σορός θά εὐρίσκεται εἰς τόν ἂνω Ἱερόν Ναόν ἀπό ὣρας 7:30 πρωϊνῆς,
ὃπου θά τελεσθῆ ἡ Θεία Λειτουργία.

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
Μαρία

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Λάμπρος Σαφαρίκας
Ἀθηνά Σαφαρίκα

ΟΙ ΑΔΕΛΦOI
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ: Στέφανοι νά μήν κατατεθοῦν.

Call Now Button