Μετά βαθυτάτης ὀδύνης ἀγγέλλομεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῡ σεπτοῡ ἡμῶν
πνευματικοῡ πατρός, συζύγου, πατρός, ὑιοῡ, παπποῡ, ἀδελφοῡ
καί θείου

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ

ΕΤΩΝ 67

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία αὐτοῦ θά ψαλῇ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Τριπόλεως τό Σάββατον 10 Ἰουλίου 2021 και περί ὥραν 5:00 ἀπογευματινήν.
Ἡ σορός θά εὑρίσκεται εἰς τόν ἄνω Ἱερόν Ναόν ἀπό ὥρας 11:30 πρωϊνῆς, ὅπου θά τελείται ἡ Θεία Λειτουργία καί το προσκύνημα, σύμφωνα με τα ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα.

Η ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΑ
Ἰωάννα

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Ἐλένη & Νικόλαος Σιακωτός
Βασίλειος, Μαρία & Ξένη Παπαδοπούλου

Η ΠΕΝΘΕΡΑ
Ἐλένη Ξεν. Κωνσταντίνου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ

Ἠλίας & Ἰωάννα

ΟΙ ΑΔΕΛΦOI
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ:
Ἀντί στεφάνων, τυχόντα χρήματα νά κατατεθοῦν ὑπέρ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ
Προφήτου Ἠλιοῦ Τριπόλεως.

Call Now Button