Μετά βαθυτάτης κατ’ ἄνθρωπον ὀδύνης καί θλίψεως ἀγγέλλομεν
τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τοῡ σεπτοῡ Γέροντος

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ και ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ
ΚΥΡΟΥ
ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλῇ
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως
τήν Πέμπτην 12 Μαΐου 2022 καί περί ὥραν 12ην μεσημβρινήν.
Ἡ σορός θά εὑρίσκεται εἰς τον ὡς ἄνω Ἱερόν Ναόν ἀπό ὥρας 8ης πρωϊνῆς,
ὅπου θά τελεσθῇ ἡ Θεία Λειτουργία καί τό προσκύνημα,
κατά τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα.

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Call Now Button