Ἐπί τῇ συμπληρώσει τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τήν πρός Κύριον
ἐκδημίαν τοῦ σεπτοῦ Γέροντος

ΠΑΝΙΕΡΩΤΑΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΣΑΜΑΡΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΦΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ
ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΩΝ

ΚΥΡΟΥ

ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

Παρακαλοῦμε τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως συμπροσευχηθῶσι
μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, κατά τήν Θείαν Λειτουργίαν
καί τό Ἀρχιερατικόν Μνημόσυνον πού θά τελέσωμεν
εἰς τόν Μητροπολιτικόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Βασιλείου Τριπόλεως
τήν Κυριακήν 19ην Ἰουνίου 2022 καί ὣραν 9:30 πρωϊνήν

† Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Call Now Button