Μετά βαθυτάτης ὀδύνης καί θλίψεως ἀγγέλλομεν τήν πρός Κύριον ἐκδημίαν τῆς Σεπτής ἡμῶν

ΜΟΝΑΧΗΣ
ΕΥΛΟΓΙΑΣ ΛΑΖΑΚΗ

ΑΔΕΛΦΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλῆ είς τόν Ἱερόν Ναόν Προφήτου Ἠλιοῦ Τριπόλεως τήν Παρασκευήν, 29ην ‘Οκτωβρίου 2021, καί περί ὣραν 12ην μεσημβρινήν.
Ἡ σορός θά εὐρίσκεται εἰς τόν Ἱερόν Ναόν ἀπό ὥρας 11:30 πρωϊνῆς.
῾Ο ἐνταφιασμός θά πραγματοποιηθεί στήν Ἱερά Μονή Ἐπάνω Χρέπας.
Τό προσκύνημα θά γίνει σύμφωνα μέ τά ἰσχύοντα ὑγειονομικά μέτρα.

Η ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ
ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝ ΕΜΟΙ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΑΔΕΛΦΑΙ

Call Now Button