Ἐπί τῆ συμπληρώσει 40 ημερών ἀπό τῆς πρός Κύριον
ἐκδημίας τοῦ σεπτοῦ ἡμῶν πνευματικοῡ πατρός, πατρός,
παπποῡ, αδελφοῡ και θείου

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΚΟΥΤΣΟΥΓΕΡΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ
ΑΓΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Παρακαλοῦμε τούς τιμῶντας τήν μνήμην αὐτοῦ, ὅπως συμπροσευχηθῶσι
μεθ’ ἡμῶν, ὑπέρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς του, κατά την Θείαν Λειτουργείαν
καί τό Μνημόσυνον πού θά τελέσωμεν εἰς τόν Ἱερόν Ναόν
Ἀγίου Ἀθανασίου Βλαχέρνας Μαντινείας
την Κυριακήν 11ην Μαρτίου 2018 και ὣραν 9:30 πρωινήν

ΤΑ ΤΕΚΝΑ
Ἀναστάσιος καί Μαρία Κουτσούγερα
Αἰκατερίνα καί Διονύσιος Παπουτσής

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ
Γεώργιος και Ἀγγελος Ἀναστ. Κουτσούγερας
Δημήτριος και Γεώργιος Διον. Παπουτσής

ΟΙ ΑΔΕΛΦOI
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΤΕΚΝΑ

Ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν.

Call Now Button