Μετά θλίψεως ἀγγέλλομεν τήν προς Κύριον ἐκδημίαν τοῡ

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΟΥ
ΡΩΜΑΝΟΥ ΚΟΥΣΟΥΛΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΟΥ

ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΗΛΙΑΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ

ΕΤΩΝ 55

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θά ψαλῆ εἰς τόν Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Νικολάου
Μηλιᾱς Μαντινείας τήν Τετάρτην 10ην Ἀπριλίου 2019
καί ὣραν 13ην μεταμεσημβρινήν.
Ἡ σορός θά εὐρίσκεται εἰς τόν ἂνω Ἱερόν Ναόν
ἀπό ὣρας 11:30 πρωϊνῆς,
ὃπου θά τεθῆ εἰς προσκύνησιν.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† ‘Ο Μαντινείας και Κυνουρίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ:
Ἀντί στεφάνων τυχόν χρήματα νά κατατεθούν ὑπέρ τοῡ
Ἱεροῡ Ναοῡ Ἁγίου Νικολάου Μηλιᾱς Μαντινείας.

Call Now Button