ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς & θείας ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της ψυχής της, στη... Συνεχίζεται »

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Το Γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας για την... Συνεχίζεται »

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, υιού, αδελφού, θείου, ανηψιού & εξάδελφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση... Συνεχίζεται »

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤ. ΚΑΔΑ & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΔΑ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο των αγαπημένων μας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤ. ΚΑΔΑ (ΓΕΡΟΛΥΤΡΑ) & ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜ. ΚΑΔΑ Το Γένος ΣΠΥΡΟΥ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της... Συνεχίζεται »

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΜ. ΡΕΒΕΛΙΩΤΗ

Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού & θείου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΠΑΜ. ΡΕΒΕΛΙΩΤΗ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της ψυχής του, στη... Συνεχίζεται »
Call Now Button