ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΣ ΤΡΥΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Το Γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας για την... Συνεχίζεται »

ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, προγιαγιάς, αδελφής & θείας ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ Το Γένος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί... Συνεχίζεται »

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς & θείας ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ ΚΩΝ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Το Γένος ΠΕΤΡΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της... Συνεχίζεται »

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΙΝΟΥ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής & θείας ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΙΝΟΥ Το Γένος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΓΙΩΝΗ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας για την ανάπαυση της... Συνεχίζεται »

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, υιού, αδελφού, θείου, ανηψιού & εξάδελφου ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΑΣΤ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΟΔΗΓΟΥ προσκαλούμε τους συγγενείς & φίλους να προσευχηθούν μαζί μας, για την ανάπαυση της... Συνεχίζεται »